Bli den ledare du

själv skulle följa. 

Ledarskaps- och kommunikationsutveckling för alla sorters ledare

OM Ledarskapsrådet


Vi tar ledarskap på allvar


Det kan låta pretentiöst, men vi vet både av egen erfarenhet och utifrån arbetsmiljöforskningen att ledarskap har en stor inverkan på såväl medarbetares prestation som på verksamhetsresultat. Medarbetare och verksamheter mår helt enkelt så som ledarskapet fungerar. Vi vet också att ledarskap, precis som en muskel, behöver träna, få återhämtning och byggas upp för att hålla över tid.


Potential, motivation och kommunikativa verktyg


Ledarskapsrådet utgår ifrån varje ledares potential och motivation till att utvecklas. Med grunden i ledarskapsforskning rustar vi ledare med såväl teori som praktiska verktyg för att leda och kommunicera så att medarbetare och verksamhet mår bra och utvecklas. 

AKTUELLT på

ledarskapsfronten...

Våra TJÄNSTER

Verksamhetsutveckling och interimt ledarskap


Ledarskapsrådet erbjuder konsultinsatser i interimt ledarskap eller verksamhetsutveckling. Kontakta oss för mer information.

Mentorskap

one to one


Alla ledare, oavsett om du är chef, projektledare eller en självledande medarbetare  behöver någon att bolla utmaningar med. Ledarskapsrådet erbjuder mentorstöd genom konsult Petra Westerberg. Mentorskap erbjuds på svenska och engelska.Utvecklande ledarskap (UL)


Ledarskapsrådet erbjuder utbildning i Försvarshögskolans modell Utvecklande ledarskap (UL).


Utbildningarna är tillgängliga både som öppna och skräddarsydda utbildningar och genomförs i samarbete med Mercuri International. Utbildning erbjuds på svenska och engelska.

Kommuniktativt ledarskap


Kommunikaktion är ledarens viktigaste verktyg. Genom praktiska modeller och träning kan ledaren utveckla sin förmåga att både möta medarbetare och utveckla verksamheten på ett framgångsrikt sätt. Utbildnings- och rådgivningsinsatser i kommunikativt ledarskap erbjuds bland annat genom Berghs school of communication eller skräddarsys på förfrågan direkt till Ledarskapsrådet. Utbildning och rådgivning erbjuds på svenska och engelska.


Indirekt ledarskap (IL)


Ledarskapsrådet erbjuder utbildning i Försvarshögskolans modell Indirekt ledarskap (IL).


Utbildningarna är tillgängliga både som skräddarsydda utbildningar och genomförs i samarbete med Mercuri International. Utbildning erbjuds på svenska och engelska.

Det här är LEDARSKAPSRÅDET

Petra Willner

Senior ledarskapskonsult

Mångårig erfarenhet av ledarskaps- och kommunikationsansvariga roller i såväl privat som offentlig och ideell sektor. Grundare och ägare till Ledarskapsrådet . Handledare i Försvarshögskolans koncept Utvecklande Ledarskap (UL) samt Indirekt Ledarskap (IL).

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
Ledarskapsrådet